HR instrumenty

V této sekci najdete Strategická komunikace HR instrumenty

CMI nabízí specifické HR nástroje pro výběr a rozvoj zaměstnanců.


Oblíbené HR Instrumenty

 

The Happiness Index

„The Happiness Index“ měří spokojenost vašich zaměstnanců a zároveň monitoruje, zda existují ve firmě skrytá nebo potencionální ohniska napětí. Index se využívá k přípravě preventivních a intervenčních opatření pro zlepšení transparentní komunikace a účinného řešení případných pracovních sporů.

GPOP

GPOP je certifikovaná dotazníková metoda, která navazuje na populární typologii MBTI. Pro porozumění osobnosti využívá podobně jako MBTI 4 párové škály (extrovert/introvert, smyslový/intuitivní, myšlení/cítění, orientace na rozhodování/orientace na vnímání) a navíc škálu mapující reakci na stres. GPOP je užitečný manažerský instrument po porozumění svým zaměstnancům, jejich koučování a vedení.

ProfileXT

Test poskytuje profil celkové osobnosti. Měří styl myšlení, rysy chování a profesní orientaci. Profile XT lze velmi dobře využít k posouzení vhodnosti zaměstnance pro určitou pracovní pozici (job-fit), jeho vhodnost k pracovnímu postupu, ale i vedení a osobní rozvoj.

Profiles Performance Indicator

Měří šest klíčových faktorů pracovního stylu osobnosti a jejich vliv na nejdůležitější aspekty úspěchu v práci. Výstupní zpráva pomáhá porozumět, jakým způsobem lze motivovat a vést daného jedince. Performance Indicator je úsporné a rychlé řešení, ideální pro trénink komunikace, týmové práce, motivaci apod.

Systém CheckPoint 360°

Výkonný profesionální nástroj pro rozvoj, růst, efektivitu a produktivitu manažerů. Na základě zpětné vazby od kompletního okruhu spolupracovníků měří CheckPoint kompetence manažera a identifikuje cesty ke zlepšení a další rozvoj manažera. Velmi snadná administrace na internetu, která bez problémů zvládne i nejnáročnější projekty vzhledem k počtu lidí nebo času.

Kalkulačka nákladů sporu

Cílem naší kalkulačky je poskytnout vám rychlý odhad nákladů spojených s pracovním sporem a umožnit vám udělat si jasnější představu o jeho rozsahu a možnostech řešení. Transparentnost ohledně finančních dopadů sporu je klíčová pro informovaná rozhodnutí a efektivní volbu strategie. Metodiku jsme vyvinuli ve spolupráci s výzkumnou organizací INESAN s.r.o. za podpory Ministerstva průmyslu ČR a Evropské unie.

 

Pro více informací nás kontaktujte na info@conflict-management.org.