Tým lektorů

PhDr. Dana Potočková, MA, MDR.

Managing Director

PhDr. Dana Potočková, MA, MDR patří mezi nejzkušenější české mediátory s více než 18letou praxí. Po absolvování dvouletého studia mediace na Právnické fakultě Pepperdine University v Malibu působila jako mediátorka v USA, Německu, Irsku, Rusku, na Ukrajině i Barbadosu. V České republice stála u zrodu prvních mediačních iniciativ a spolupodílela se na tvorbě zákona o mediaci a formulaci nároků kladených na odbornost mediátorů. Působí jako předsedkyně zkušební komise pro státní zkoušky z mediace a jako členka Pracovní skupiny pro mediaci při MS ČR. Mediaci přednáší na českých i zahraničních univerzitách, při Česká advokátní komoře a Justiční akademii ČR. Je autorkou několika publikací, včetně učebnice  „Nejlepší je domluvit se“ a „Komentáře zákona o mediaci“. Dana je výkonnou ředitelkou společnosti Conflict Management International.

Do současné doby mediovala přes 1.500 případů se 77% úspěšností.

JUDr. Pablo Gimenéz Dasi

Senior Consultant

Pablo je velmi zkušený odborník v oblasti vyjednávání a autor unikátního vzdělávacího programu „W.I.N. Negotiation“. Původně advokát, který se však posledních 20 let věnuje podpoře a rozvoji účinných vyjednávacích strategií. Jeho schopností zefektivnit vyjednávací dovednosti svých posluchačů si cení nadnárodní korporace ve Španělsku, Mexiku, Rusku, Polsku a České republice.

PaeDr. Jitka Jilemická

Senior Consultant

Vynikající lektorka a koučka v oblasti vnitrofiremní komunikace, stres managementu, facilitace, kreativity a mediace. Jitka má v tomto směru rozsáhlé zkušenosti a přes 25 let praxe, patří mezi velmi oblíbené lektory. Je také dlouholetou mediátorkou a předsedkyní zkušebních komisí pro státní zkoušky mediátora, obohacenou zahraniční zkušeností z Vietnamu, Ukrajiny a Gruzie.

JUDr. Geoff Lawday, MBA, PhD.

Senior Consultant

Zkušený britský mediátor a lektor s hlubokými znalostmi v problematice průmyslových vztahů a HR problematice, včetně jednání s odbory. Odborník na řízení procesů konstruktivního dialogu, koučování změn a organizačního rozvoje. Je členem ACAS Employment and Workplace Mediation Providers Panel a expertem na obchodní a pracovní spory.

JUDR. Claudia Schanz Russell, MDR

Lektor

Advokátka a mediátorka. Po ukončení práv studovala mediaci na prestižní Pepperdine University v Los Angeles. Claudie patří mezi uznávané německé mediátory s praxí v oblasti obchodních a pracovních vztahů. Mediovala přes 220 sporů v 8 státech, včetně České republiky, Spojených států amerických nebo Kuby. Mediaci přednáší také na několika německých univerzitách. Zároveň vede pobočku CMI v Německu.

Mgr. Eva Pávková

Lektor

Mediátorka, psycholožka. Během svého působení na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí se specializovala na využití mediace rodičovských konfliktů s přeshraničním prvkem. Absolvovala také zahraniční výcviky zaměřené na zapojení dětí do mediace. Eva je špičková odbornice na rodinnou mediaci a přípravu rodinných mediátorů. Zajímá se o metody zapojení dětí do mediace a jiných rozhodnutí, je specialistou na práci s traumatem.

PhDr. Daniela Vodáčková

Lektor, krizový intervent

Psycholožka, psychoterapeutka s více než 20 letou zkušeností v práci s krizovými stavy člověka a s traumatizovanými lidmi. Spoluzakladatelka krizových linek důvěry, krizových center, autorka řady odborných publikací. Daniela patří mezi nejznámější české experty na práci se silnými emocemi. V CMI vede krizový intervenční tým.

Mgr. Šárka Hájková

Lektor

Soudkyně Krajského soudu v Praze, bývalá vice-prezidentka Soudcovské unie. Podílela se na aktivitách Celosvětové organizace soudců podporujících mediaci a na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorkou „Komentáře zákona o mediaci“.

 

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

Lektor

Zapsaná mediátorka a facilitátorka, využívající v práci s konfliktem, kromě svého právnického vzdělání, také znalosti a dovednosti získané mnoholetou prací pro celorepublikové útvary policie a policejní prezidium. V rodinných konfliktech facilituje tzv. případové konference pro OSPOD a rozvíjí mezioborovou spolupráci.

Ing. Veronika Mindlová

Lektor

Odborný poradce MS ČR v problematice nastavení výživného, tvůrce online kalkulačky výživného a aktivní propagátorka ekonomické gramotnosti rozvodu.

 

Mgr. Žaneta Vítů, LLM

Lektor

Zapsaná mediátorka, advokátka a lektorka v oblasti práva a mediace. Patří mezi první zapsané mediátory v ČR se zkušenostmi s řešením širokého spektra mediačních případů. Žaneta je zkušební komisařkou pro státní zkoušky z mediace a členkou ADR sekce při České advokátní komoře.

Mgr. Kateřina Sodomková

Lektor

Zapsaná mediátorka specializující se na rodinnou a vztahovou mediaci. Své bohaté mediační zkušenosti využívá i v roli rodinné poradkyně a soudní edukátorky pro rodiče v období rozvodů a nastavování péče o děti. 

Mgr. Petra Weissová

Krizový intervent

Psychoterapeutka a krizová interventka, která má za sebou 20 let profesního života a její cesty jí pracovně zavedly do řady zemí světa - působila ve Spojených státech, Barmě, Syrii anebo Afghanistánu. Petře se povedlo si splnit profesní sen a skloubit humanitární a psychoterapeutický svět – jako psychoterapeutka a krizová interventka podporuje klienty po celém světě, z prostředí mezinárodních organizací i byznysu. Petra se zaměřuje na podporu v náročných životních situacích a osobních krizích, při řízení stresu nebo posilování osobní odolnosti.

Ing. Jana Martenková

Lektor

Zapsaná mediátorka, ekonomka, manažerka, s letitými zkušenostmi s vyjednáváním obchodních podmínek kontraktů se zahraničními i tuzemskými obchodními partnery. Jana se věnovala krizovému řízení společností před úpadkem, vedla i rozsáhlé stavební projekty. Díky svým znalostem nabízí unikátní přesah do vedení mediačního procesu.