Firemní mediace

Konflikty na pracovišti by se měly řešit, nikoliv „zametat“ pod kobereček. V okamžiku, kdy již neshody významně narušují pracovní prostředí a různorodé snahy o zklidnění situace nejsou účinné, může být zapojení externího mediátora výrazným přínosem. Napomůže konstruktivnější komunikaci a plnému soustředění na vyřešení problému.

Firmám nabízíme intervenční služby našich mediátorů, kteří mají letité zkušenosti s řešením rozporů mezi nadřízeným a podřízenými, v kompetenčních konfliktech mezi odděleními nebo v nalézání shody mezi jednateli společnosti.

Využijte naše mediátory:

  • ke zklidnění napětí na pracovišti (mezi jednotlivci, členy týmu, představiteli managementu, ale i k podpoře vyjednávání s odbory);
  • k řešení nespokojenosti s pracovním zařazením či s nároky kladenými na zaměstnance;
  • k řízení emočně podbarvených diskusí;
  • k hledání firemního konsensu.

 

Interní mediační systém

Souhlasíme s přesvědčením, že zdravé a konstruktivní konflikty posouvají organizaci vpřed, zatímco ty „neřízené“ spolupráci blokují, otravují firemní kulturu a hlavně stojí všechny čas a energii a firmy peníze.
Firmy mají k dispozici celou plejádu možností, jak nezdravým konfliktům předcházet i jak je řešit. Pomůžeme vám zmapovat vaši firemní kulturu a to, jaké způsoby řešení konfliktů zahrnuje, a nabídneme vám komplexní přístup řešení náročných situací. Naučíme vaše vedoucí pracovníky využívat mediačních technik pro řešení neshod v týmech, připravíme zaměstnance HR nebo právních oddělení na roli interních mediátorů nebo uspořádáme workshopy usnadňující spolupráci mezi odděleními nebo virtuálními týmy.
Na míru vám připravíme ucelený soubor preventivních a intervenčních opatření, která vám usnadní neshodám předcházet a/nebo je lépe řídit.

Mediujeme flexibilně. Jsme s vámi i online.

K navržení vhodného CMI mediátora nás prosím kontaktujte na info@conflict-management.org.