Získali jsme akreditaci!

Novinka

MPSV ČR udělili našemu 60h kurzu mediace celostátní akreditaci.