Význam prvního setkání s mediátorem

Odborný článek Dany Potočkové pro časopis Soudce.

Novinka

V časopise Soudce č.5 vyšel článek D. Potočkové a Š. Hájkové „Institut prvního setkání se zapsaným mediátorem – pomoc nebo problém?“, které upozorňuje aktuální využití tohoto institutu v ČR.