Ve spolupráci s Českou advokátní komorou pořádáme kurz pro advokáty.

Novinka