Opakování Základního mediačního výcviku

Pro absolvoventy Základního mediačního výcviku, kteří si potřebují obnovit některé techniky a dovednosti, nabízíme zopakování si kurzu.

Novinka

Pro absolvoventy Základního mediačního výcviku, kteří si potřebují obnovit některé techniky a dovednosti, nabízíme zopakování si kurzu za 5.000 Kč (bez DPH). Počet míst je striktně omezen. Hlaste se co nejdříve na jarní nebo podzimní běh 2018 přímo koordinátorce vzdělávacích programů na číslo 608 513 685 nebo na mail info@conflict-management.org.