19/6 - Miluju tě... po svém

Lze vyjednat dohodu s manipulátorem?

Nový termín

Worshop se zaměří na specifika a limity mediace rozchodových dohod v tzv. toxických rodinných vztazích, které jsou plné manipulace a mocenských bojů.

Více informací o tomto kurzu najdete zde.