CMI certifikace

nový termín 29.11.2022 a 18.5.2023

Nový termín