Tým lektorů

PhDr. Dana Potočková, MA, MDR.

Managing Director

Dana patří mezi nejzkušenější české mediátory. Absolvovala studium mediace na prestižní Právnické fakultě Pepperdine University v Los Angeles, kde také působila jako mediátorka. Vyjma toho mediovala případy v Německu, Španělsku, Irsku, Rusku, na Ukrajině, Barbadosu... Stála u zrodu vzdělávacích mediačních programů při Česká advokátní komoře a Justiční akademii ČR. Své bohaté mediační zkušenosti - z více než 500 mediačních případů - přináší do koncepce CMI kurzů.

Dana se spolupodílela na tvorbě zákona o mediaci. Působí jako předsedkyně zkušební komise pro státní zkoušky mediátora, spoluvytvářela znění zkušebních otázek. Je autorkou řady publikací, včetně učebnice „Nejlepší je domluvit se“ či „Komentáře zákona o mediaci“.

V praxi se také věnuje krizové komunikaci v kontextu změn a high performance koučinku.

JUDr. Pablo Gimenéz Dasi

Senior Consultant

Pablo je velmi zkušený odborník v oblasti vyjednávání a autor unikátního vzdělávacího programu „W.I.N. Negotiation“. Původně advokát, který se však posledních 20 let věnuje podpoře a rozvoji účinných vyjednávacích strategií. Jeho schopností zefektivnit vyjednávací dovednosti svých posluchačů si cení nadnárodní korporace ve Španělsku, Mexiku, Rusku, Polsku a České republice.

PaeDr. Jitka Jilemická

Senior Consultant

Vynikající lektorka a koučka v oblasti vnitrofiremní komunikace, stres managementu, facilitace, kreativity a mediace. Jitka má v tomto směru rozsáhlé zkušenosti a přes 25 let praxe, patří mezi velmi oblíbené lektory. Je také dlouholetou mediátorkou a předsedkyní zkušebních komisí pro státní zkoušky mediátora, obohacenou zahraniční zkušeností z Vietnamu, Ukrajiny a Gruzie.

JUDr. Geoff Lawday, MBA, PhD.

Senior Consultant

Zkušený britský mediátor a lektor s hlubokými znalostmi v problematice průmyslových vztahů a HR problematice, včetně jednání s odbory. Odborník na řízení procesů konstruktivního dialogu, koučování změn a organizačního rozvoje. Je členem ACAS Employment and Workplace Mediation Providers Panel a expertem na obchodní a pracovní spory.

JUDR. Claudia Schanz Russell, MDR

Senior Consultant

Advokátka a mediátorka. Po ukončení práv studovala mediaci na prestižní Pepperdine University v Los Angeles. Claudie patří mezi uznávané německé mediátory s praxí v oblasti obchodních a pracovních vztahů. Mediovala přes 220 sporů v 8 státech, včetně České republiky, Spojených států amerických nebo Kuby. Mediaci přednáší také na několika německých univerzitách. Zároveň vede pobočku CMI v Německu.

Mgr. Eva Pávková

Senior Consultant

Mediátorka, psycholožka. Během svého působení na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí se specializovala na využití mediace rodičovských konfliktů s přeshraničním prvkem. Absolvovala také zahraniční výcviky zaměřené na zapojení dětí do mediace. Eva je špičková odbornice na rodinnou mediaci a přípravu rodinných mediátorů. Zajímá se o metody zapojení dětí do mediace a jiných rozhodnutí, je specialistou na práci s traumatem.

Mgr. Jana Bilíková

Associate Consultant

Lektorka a koučka specializující se na rozvoj týmové spolupráce a komunikačních dovedností. Jana je expertkou v oblasti interkulturních dovedností, zvláště pro česko-francouzské vztahy. Při trénincích využívá bohatou praxi a zkušenosti, získané během dlouhodobých pobytů v zahraničí (Francie, Belgie, Anglie, Slovensko) a předchozím působením v multikulturních týmech.

Mgr. Kateřina Švajcrová

Senior Legal Expert

Advokátka a mediátorka, předsedkyně zkušebních komisí pro státní zkoušky mediátora, spoluautorka zkušebních otázek, členka sekce Alternativního řešení sporů ČAK. Kateřina patří mezi významné propagátorky mediace na českém advokátním poli. O své zkušenosti se dělí se začínajícími mediátory, například v kurzech Právo pro neprávníky nebo Mediační praktika.

PhDr. Daniela Vodáčková

Senior Consultant

Psycholožka, psychoterapeutka s více než 20 letou zkušeností v práci s krizovými stavy člověka a s traumatizovanými lidmi. Spoluzakladatelka krizových linek důvěry, krizových center, autorka řady odborných publikací. Daniela patří mezi nejznámější české experty na práci se silnými emocemi. V CMI vede krizový intervenční tým.

Mgr. Šárka Hájková

Senior Legal Expert

Soudkyně Krajského soudu v Praze, bývalá vice-prezidentka Soudcovské unie. Podílela se na aktivitách Celosvětové organizace soudců podporujících mediaci a na přípravě zákona o mediaci. Je spoluautorkou „Komentáře zákona o mediaci“.

 

Mgr. Jan Štandera

Senior Legal Expert

Advokát, mediátor, člen poradní sekce ČAK pro oblast alternativních řešení sporů, předseda zkušební komise pro státní zkoušky z mediace. Jan je spoluautorem C.H. Beck "Komentáře zákona o mediaci" a podporovatel rozvoje mediačních dovedností v právnické profesi.

 

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

Senior Consultant

Zapsaná mediátorka a facilitátorka, využívající v práci s konfliktem, kromě svého právnického vzdělání, také znalosti a dovednosti získané mnoholetou prací pro celorepublikové útvary policie a policejní prezidium. V rodinných konfliktech facilituje tzv. případové konference pro OSPOD a rozvíjí mezioborovou spolupráci.

Ing. Veronika Mindlová

Tax Consultant

Lektorka ekonomických kurzů s přesahem do rodinného práva a problematiky výživného. Pravidelně publikuje v odborných časopisech – Právo a rodina, Soukromé právo a Rodinné listy. Působí jako poradce pro nastavení výživného, rozdělení majetku a zklidnění konfliktu v rodině. Veronika je tvůrce Nové kalkulačky výživného, zohledňující aktuální judikaturu, a Rodičovského plánu pro nastavení výživného. Je spolupracující člen pracovní skupiny v oblasti výživného a Ministerstva spravedlnosti.