Certifikace mediátorů

CMI odborná zkouška z mediace prověřuje mediátorovu způsobilost k vedení mediačního procesu. Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část probíhá formou testu a prověřuje znalosti ze zákona č.202/2012 Sb. o mediaci a Evropského mediačního kodexu. Ústní části zkoušky probíhá formou simulovaného mediačního jednání a prověřuje praktické mediační dovednosti uchazeče. Výsledek zkoušky a zpětná vazba k výkonům jsou sděleny bezprostředně. Zkouška se hodnotí stupni uspěl-neuspěl. Úspěšný uchazeč obdrží certifikát CMI o prokázání odborné způsobilosti, neúspěšný uchazeč může zkoušku opakovat za poplatek. Certifikát CMI neopravňuje k automatickému zapsání do Seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Může však zdárně posloužit k prokázání odborné způsobilosti při žádosti o živnostenské oprávnění. CMI pořádá certifikaci mediátorů dvakrát ročně. Účast je zpoplatněna částkou 2.800,- Kč.

Na stránce CMI Certifikace mediátorů v sekci Vzdělávání pro jednotlivce najdete více informací o této zkoušce i možnost přihlášení online.

 

Zájemci o vykonání odborné zkoušky se mohou přihlásit písemně na info@conflict-management.org. Počet míst je omezen.