Certifikace mediátorů

CMI odborná zkouška z mediace prověřuje potřebné znalosti a dovednosti vedení mediačního procesu. Sestává z písemné a ústní části, přičemž se svým formátem výrazně přibližuje zkouškám zapsaného mediátora (lze ji proto pojmout i jako přípravu na státní zkoušku z mediace). Absolventům jsou výsledky zkoušky- a zpětné vazby k jejich výkonům- sděleny bezprostředně.

Úspěšní uchazeči obdrží CMI certifikát o vykonání odborné zkoušky z mediace. Certifikát neopravňuje k automatickému zapsání do Seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Může však zdárně posloužit k prokázání odborné způsobilosti při žádosti o živnostenské oprávnění.

CMI pořádá certifikaci mediátorů dvakrát ročně. Účast je zpoplatněna částkou 2.800,- Kč. Neúspěšným uchazečům je umožněno zkoušku jednou bezplatně opakovat.

Na stránce CMI Certifikace mediátorů v sekci Vzdělávání pro jednotlivce najdete více informací o této zkoušce i možnost přihlášení online.

 

Zájemci o vykonání odborné zkoušky se mohou přihlásit písemně na info@conflict-management.org. Počet míst je omezen.